برقی (1)

Electrical installations project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

راه (1)

Road & Bridges and Runways construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

تاسیسات

Mechanical construction projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

1 (5)

Building construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

farazband described in numbers

Eshragh Project0%
Isfahan Fruits and Vegetables Market Project0%
Isfahan Fruits and Vegetables Market Project0%
194600

Area made

114

Number of Employees

37

Completed project

Our Service

Government Grade 5 in the field of Road construction

Government Grade 2 in the field of Buildings & Structurs

Government Grade in the field of facilities and equipments construction

our colleagues